ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

TBTHAN01-4D : เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา พิชิตยอดเขาฟานซีปัน BY FD

4 วัน 3 คืน

ฮานอย-ซาปาน้ำตกซิลเวอร์–ยอดเขาฟานซิปัน-ตลาดซาปา ซาปา-หมู่บ้านก๊าตก๊าต-ฮานอย-วัดหงอกเซิน-36สาย-โชว์หุ่นกระบอก ฮานอย-จตุรัสบาดิงห์
ฮานอย - ซาปาน้ำตกซิลเวอร์ – ยอดเขาฟานซิปัน - ตลาดซาปา
ซาปา - หมู่บ้านก๊าตก๊าต - ฮานอย - วัดหงอกเซิน - 36สาย - โชว์หุ่นกระบอก
ฮานอย - จตุรัสบาดิงห์

ทัวร์เวียดนาม อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน