ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

TBTDAD01-4D : เวียดนามกลาง บินตรงเชียงใหม่ ดานัง เว้ ฮอยอัน BY FD

4 วัน 3 คืน

เว้-พระราชวังเว้-ตลาดดองบา–ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอมเมืองเว้-พระราชวังเว้-เจดีย์เทียนมู่-ฮอยอัน-เมืองโบราณฮอยอัน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟกเกี๋ยน-บ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-เมืองดานังดานัง-กระเช้าบานาฮิลล์–สวนดอกไม้–สะพานมือ–บานาฮิลล์–ดานัง–วัดลินห์อึ๋ง-ถ่ายรูปชมสะพานมังกรองค์เจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน
เว้ -พระราชวังเว้ -ตลาดดองบา –ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม เมืองเว้ - พระราชวังเว้ - เจดีย์เทียนมู่ -ฮอยอัน -เมืองโบราณฮอยอัน -นั่งเรือกระด้งฮอยอัน -วัดฟกเกี๋ยน -บ้านโบราณ -สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู -เมืองดานัง ดานัง - กระเช้าบานาฮิลล์– สวนดอกไม้ –สะพานมือ–บานาฮิลล์–ดานัง– วัดลินห์อึ๋ง - ถ่ายรูปชมสะพานมังกร องค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน

ทัวร์เวียดนาม อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน