ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

TBTDAD03-3D : เวียดนามกลาง บินตรงเชียงใหม่ ดานังฮอยอัน BY FD

3 วัน 2 คืน

หมู่บ้านกั้มทัน-ร้านไข่มุก–ฮอยอัน–วัดฟุ๊กเกี๋ยน-ชมบ้านโบราณOldHouseofTanSkyดานัง-กระเช้าบานาฮิลล์–สวนดอกไม้–สะพานมือ–บานาฮิลล์–ดานัง–ถ่ายรูปชมสะพานมังกรองค์เจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง–ตลาดฮาน
หมู่บ้านกั้มทัน - ร้านไข่มุก – ฮอยอัน – วัดฟุ๊กเกี๋ยน - ชมบ้านโบราณOld House of Tan Sky ดานัง - กระเช้าบานาฮิลล์– สวนดอกไม้ –สะพานมือ–บานาฮิลล์–ดานัง–ถ่ายรูปชมสะพานมังกร องค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน

ทัวร์เวียดนาม อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน