ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

TBTDAD02-4D : เวียดนามกลาง บินตรงเชียงใหม่ ดานัง เว้ ฮอยอัน BY FD

4 วัน 3 คืน

เว้-เจดีย์เทียนมู่–ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอมเมืองเว้-พระราชวังเว้-บานาฮิลล์ องค์เจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง-ร้านไข่มุก-เมืองฮอยอัน-นั่งกระด้ง-หมู่บ้านมะพร้าวCAMTHANH-วัดฟุ๊กเกี๋ยน-บ้านโบราณOldHouseofTanSky ตลาดฮาน-ฮอยอัน
เว้ -เจดีย์เทียนมู่ –ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอมเมืองเว้- พระราชวังเว้ -บานาฮิลล์
องค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง - ร้านไข่มุก - เมืองฮอยอัน - นั่งกระด้ง - หมู่บ้านมะพร้าว CAM THANH - วัดฟุ๊กเกี๋ยน - บ้านโบราณ Old House of Tan Sky
ตลาดฮาน - ฮอยอัน

ทัวร์เวียดนาม อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน