ทัวร์ เกาหลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เกาหลี เจจู ปูซาน by Jeju Air 5 วัน 3 คืน
Cherry Blossom In Jeju Busan Jinhae Special BY 7C

5 วัน 3 คืน

ฮัลโหลคิตตี้เจจู-พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค-น้ำตกชอนจียอน-ภูเขาซองอัค-วัดซันบังซา-ร้านน้ำมันสน- ทุ่งดอกยูเชหรือทุ่งดอกเรป-หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ-ชายหาดควังชิกี-ยอดเขาซองซานอิลจุลบง-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ- ชมซากุระบานณเมืองจินแฮ/สะพานเดินทะเล&นั่งกระเช้าลอยฟ้า-หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน-วัดแฮดองยงกุงซา- เอเปคเฮ้าส์-ปูซานทาวเวอร์-ถนนช้อปปิ้งนัมโพดง-ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน-ศูนย์เครื่องสำอางค์- ศูนย์โสม-ล๊อตเต้ดิวตี้ฟรี-ออกจากสนามบินเจจู-สนามบินสุวรรณภูมิ
ฮัลโหล คิตตี้ เจจู- พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - น้ำตกชอนจียอน - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา - ร้านน้ำมันสน -
ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชายหาดควังชิกี - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ -
ชมซากุระบาน ณ เมืองจินแฮ / สะพานเดินทะเล&นั่งกระเช้าลอยฟ้า - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - วัดแฮดอง ยงกุงซา -
เอเปค เฮ้าส์ - ปูซานทาวเวอร์ - ถนนช้อปปิ้ง นัมโพดง - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครื่องสำอางค์ -
ศูนย์โสม - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี - ออกจากสนามบินเจจู - สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์เกาหลี เจจู อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเกาหลี ราคาใกล้เคียงกัน