ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์ by VietJet Air 4 วัน 3 คืน
VZD4 : เวียดนามกลาง ดานัง - ฮอยอัน - เว้ - บาน่าฮิลล์ BY VZ

4 วัน 3 คืน

ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์และเล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น ชมวิวบนสะพานมือยกสีทองณบาน่าฮิลล์(GoldenBridge) เที่ยวครบทุกไฮไลท์ล่องเรือกระด้งและช้อปปิ้ง2ตลาดดังดองบา,ตลาดฮาน ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟและล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม, อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์และกุ้งมังกรโต๊ะละ1ตัว ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ1ใบและWi-FionBus พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์1คืน4ดาว/เว้4ดาว/ดานัง3ดาว
ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น
ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง ณ บาน่าฮิลล์ (Golden Bridge)
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน
ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม ,
อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์ และ กุ้งมังกรโต๊ะละ 1 ตัว
ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus
พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 4 ดาว / ดานัง 3 ดาว


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
04 – 07 พ.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 13,899 -
15 – 18 พ.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 13,899 -
20 – 23 พ.ค 2563 พุธ - เสาร์ 10,899 -
24 – 27 พ.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 11,899 -
12 – 15 มิ.ย 2563 ศุกร์ - จันทร์ 12,899 -
17 – 20 มิ.ย 2563 พุธ - เสาร์ 11,899 -
21 – 24 มิ.ย 2563 อาทิตย์ - พุธ 11,899 -
27 – 30 มิ.ย 2563 เสาร์ - อังคาร 12,899 -
01 – 04 ก.ค 2563 พุธ - เสาร์ 11,899 -
02 – 05 ก.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 12,899 -
05 – 08 ก.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 14,899 -
06 – 09 ก.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 12,899 -
07 – 10 ก.ค 2563 อังคาร - ศุกร์ 11,899 -
12 – 15 ก.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 10,899 -
15 – 18 ก.ค 2563 พุธ - เสาร์ 11,899 -
26 – 29 ก.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 12,899 -
28 – 31 ก.ค 2563 อังคาร - ศุกร์ 11,899 -
29 ก.ค – 01 ส.ค 2563 พุธ - เสาร์ 11,899 -
01 – 04 ส.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 12,899 -
02 – 05 ส.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 11,899 -
10 – 13 ส.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 11,899 -
11 – 14 ส.ค 2563 อังคาร - ศุกร์ 11,899 -
12 – 15 ส.ค 2563 พุธ - เสาร์ 12,899 -
16 – 19 ส.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 11,899 -
21 – 24 ส.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 12,899 -
22 – 25 ส.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 12,899 -
23 – 26 ส.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 10,899 -
26 – 29 ส.ค 2563 พุธ - เสาร์ 11,899 -
27 – 30 ส.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 12,899 -
29 ส.ค – 01 ก.ย 2563 เสาร์ - อังคาร 12,899 -
06 – 09 ก.ย 2563 อาทิตย์ - พุธ 11,899 -
09 – 12 ก.ย 2563 พุธ - เสาร์ 11,899 -
13 – 16 ก.ย 2563 อาทิตย์ - พุธ 11,899 -
24 – 27 ก.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 12,899 -
26 – 29 ก.ย 2563 เสาร์ - อังคาร 12,899 -
27 – 30 ก.ย 2563 อาทิตย์ - พุธ 11,899 -
04 – 07 ต.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 12,899 -
05 – 08 ต.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 10,899 -
18 – 21 ต.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 12,899 -
19 – 22 ต.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 12,899 -

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน