ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

HVD-FD32-A02 : เวียดนามกลาง Happy Vietnam สงกรานต์ เว้ ดานัง เที่ยวบาน่า&เอเชียพาร์ค (4 ดาว) BY FD

3 วัน 2 คืน

-บาน่าฮิลล์–นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่บาน่าฮิลล์-แฟนตาซีพาร์ค-บุฟเฟ่ต์เที่ยงบนบาน่าฮิลล์-สะพานมือGoldenBridge-วัดหลินอึ๋ง-สะพานแห่งความรักดานังเมืองดานัง-อุโมงค์หายเวิน-เมืองเว้–ลงเรือท้องถิ่นชมวิวสองฝั่งแม่น้ำหอม-เจดีย์ณวัดเทียนหมุ-นั่งรถสามล้อท้องถิ่น(Cyclo)-พระราชวังไดนอย(ชมด้านนอก)–ศูนย์ร้านค้าโอท๊อป–เมืองดานังหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน–เมืองมรดกโลกฮอยอัน–พายเรือกระด้งหมู่บ้านก๋ำทาน–ตลาดห่าน-สวนสนุกเอเชียพาร์ค
- บาน่าฮิลล์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่บาน่าฮิลล์ - แฟนตาซีพาร์ค - บุฟเฟ่ต์เที่ยงบนบาน่าฮิลล์ - สะพานมือ Golden Bridge - วัดหลินอึ๋ง - สะพานแห่งความรักดานัง เมืองดานัง - อุโมงค์หายเวิน - เมืองเว้ – ลงเรือท้องถิ่นชมวิวสองฝั่งแม่น้ำหอม - เจดีย์ ณ วัดเทียนหมุ - นั่งรถสามล้อท้องถิ่น (Cyclo) - พระราชวังไดนอย (ชมด้านนอก) – ศูนย์ร้านค้าโอท๊อป – เมืองดานัง หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – เมืองมรดกโลกฮอยอัน – พายเรือกระด้งหมู่บ้านก๋ำทาน– ตลาดห่าน - สวนสนุกเอเชียพาร์ค

ทัวร์เวียดนาม อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน