ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

HVD-FD32-C02 : เวียดนามกลาง Happy Vietnam สงกรานต์ ดานัง 2 สวนสนุก (4 ดาว) BY FD

3 วัน 2 คืน

หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน–พายเรือกระด้งหมู่บ้านก๋ำทาน–เมืองมรดกโลกฮอยอัน–สะพานแห่งความรักดานังเมืองดานัง-นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่บาน่าฮิลล์-แฟนตาซีพาร์ค–สะพานมือGoldenBridge-บุฟเฟ่ต์เที่ยงบนบาน่าฮิลล์–โบสถ์คริสต์-ศูนย์ร้านค้าโอท๊อปตลาดห่าน–วัดหลินอึ๋ง–สวนสนุกเอเชียพาร์ค
หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – พายเรือกระด้งหมู่บ้านก๋ำทาน – เมืองมรดกโลกฮอยอัน – สะพานแห่งความรักดานัง เมืองดานัง - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่บาน่าฮิลล์ - แฟนตาซีพาร์ค – สะพานมือ Golden Bridge - บุฟเฟ่ต์เที่ยงบนบาน่าฮิลล์ – โบสถ์คริสต์ - ศูนย์ร้านค้าโอท๊อป ตลาดห่าน – วัดหลินอึ๋ง – สวนสนุกเอเชียพาร์ค

ทัวร์เวียดนาม อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน