ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

HVD-FD32-S02 : เวียดนามกลาง Happy Vietnam สงกรานต์ เว้ ดานัง นอนบาน่าฮิลล์ BY FD

3 วัน 2 คืน

อุโมงค์หายเวิน-เมืองเว้–ลงเรือท้องถิ่นชมวิวสองฝั่งแม่น้ำหอม-เจดีย์ณวัดเทียนหมุ-นั่งรถสามล้อท้องถิ่น(Cyclo)-พระราชวังไดนอย(ชมด้านนอก)–ศูนย์ร้านค้าโอท๊อป–เมืองดานัง-สะพานแห่งความรักดานังหมู่บ้านแกะสลักหิน–เมืองมรดกโลกฮอยอัน–พายเรือกระด้งหมู่บ้านก๋ำทาน–นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่บาน่าฮิลล์-แฟนตาซีพาร์ค–บุฟเฟ่ต์ค่ำบนบาน่าฮิลล์บาน่าฮิลล์–สะพานมือGoldenBridge–ตลาดห่าน–วัดหลินอึ๋ง-สะพานแห่งความรักดานัง
อุโมงค์หายเวิน - เมืองเว้ – ลงเรือท้องถิ่นชมวิวสองฝั่งแม่น้ำหอม - เจดีย์ ณ วัดเทียนหมุ - นั่งรถสามล้อท้องถิ่น (Cyclo) - พระราชวังไดนอย (ชมด้านนอก) – ศูนย์ร้านค้าโอท๊อป – เมืองดานัง - สะพานแห่งความรักดานัง หมู่บ้านแกะสลักหิน – เมืองมรดกโลกฮอยอัน – พายเรือกระด้งหมู่บ้านก๋ำทาน – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่บาน่าฮิลล์ - แฟนตาซีพาร์ค – บุฟเฟ่ต์ค่ำบนบาน่าฮิลล์ บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ Golden Bridge – ตลาดห่าน – วัดหลินอึ๋ง - สะพานแห่งความรักดานัง

ทัวร์เวียดนาม อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน