ทัวร์ มาเก๊า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์มาเก๊า . by Air MACAU 4 วัน 3 คืน
CSMFMNX11 : ทัวร์มาเก๊า ทับทิม จูไห่ ชิงหยวน กวางเจา BY NX

4 วัน 3 คืน

มาเก๊า,วัดอาม่า,วัดเจ้าแม่กวนอิม,THEVENETIAN,THEPARISIAN,วัดเปากง,จูไห่,กวางเจา,จัตุรัสฮัวเฉิน,ฝอซาน,วิหารบรรพบุรุษ(ศาลเจ้าจู่เมี่ยว),ชิงหยวน,ทางเดินกระจกหวงเถิงเสีย อิสระช้อปปิิ้งร้านขนมของฝาก,ถนนซั่งเซี่ยจิ่ว,ถนนคนเดินหลิงหนานเทียนตี้,ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย
มาเก๊า, วัดอาม่า, วัดเจ้าแม่กวนอิม, THE VENETIAN, THE PARISIAN, วัดเปากง, จูไห่, กวางเจา, จัตุรัสฮัวเฉิน, ฝอซาน, วิหารบรรพบุรุษ(ศาลเจ้าจู่เมี่ยว), ชิงหยวน, ทางเดินกระจกหวงเถิงเสีย
อิสระช้อปปิิ้ง ร้านขนมของฝาก, ถนนซั่งเซี่ยจิ่ว, ถนนคนเดินหลิงหนานเทียนตี้, ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย

ทัวร์มาเก๊า . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมมาเก๊า ราคาใกล้เคียงกัน