ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน . by LUCKY AIR 4 วัน 3 คืน
Wonderful China มนต์เสน่ห์แห่งยูนนาน ลี่เจียง – แชงกรีล่า – คุนหมิง BY 8L

4 วัน 3 คืน

• ชวนคุณบินลัดฟ้าสู่เมืองลี่เจียงด้วยสายการบินLUCKYAIR • เยือนดินแดน“แชงกรีล่าสวรรค์บนดิน”ดินแดนแห่งความลึกลับดินแดนที่มีแต่ความสุขสงบ • นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขายอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ4,500เมตรชม“หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน”ที่งดงามดั่งภาพวาด • ชมช่องแคบเสือกระโจนช่องหุบเขาเหนือแม่น้ำแยงซีที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่แม่น้ำไหลผ่านระหว่างภูเขาหิมะมังกรหยกที่สูง5,596เมตร • วัดลามะซงจ้านหลินสร้างขึ้นโดยดะไลลามะองค์ที่5คล้ายกับพระราชวังโปตาลาที่เมืองลาซาเมืองหลวงของทิเบต • เที่ยวชมเมืองโบราณลี่เจียงเมืองเก่ากว่า800ปีเมืองนี้ยังได้รับการขนานนามว่า'เวนิสแห่งตะวันออก'และเป็นเมืองมรดกโลก • รถไฟความเร็วสูงช่วยลดเวลาเดินทางจากจากลี่เจียงสู่คุนหมิงที่จากเดิม8ชั่วโมงเหลือเพียง3ชั่วโมงเท่านั้นทั้งสะดวกและสบาย • เยือนวัดหยวนทงซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ของมณฑลยูนนานเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช(จำลอง)ที่ได้อัญเชิญมาจากเมืองไทย • ช้อปปิ้งจุใจที่ประตูม้าทองไก่หยกช้อปปิ้งเสื้อผ้าและอาหารพื้นเมือง
• ชวนคุณบินลัดฟ้าสู่เมืองลี่เจียง ด้วยสายการบิน LUCKY AIR
• เยือนดินแดน “แชงกรีล่า สวรรค์บนดิน” ดินแดนแห่งความลึกลับ ดินแดนที่มีแต่ความสุขสงบ
• นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขายอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ4,500 เมตร ชม “หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน” ที่งดงามดั่งภาพวาด
• ชม ช่องแคบเสือกระโจน ช่องหุบเขาเหนือแม่น้ำแยงซีที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่แม่น้ำไหลผ่านระหว่างภูเขาหิมะมังกรหยกที่สูง 5,596 เมตร
• วัดลามะซงจ้านหลิน สร้างขึ้นโดยดะไลลามะองค์ที่ 5 คล้ายกับพระราชวังโปตาลาที่เมืองลาซาเมืองหลวงของทิเบต
• เที่ยวชมเมืองโบราณลี่เจียง เมืองเก่ากว่า 800 ปี เมืองนี้ยังได้รับการขนานนามว่า 'เวนิสแห่งตะวันออก' และเป็นเมืองมรดกโลก
• รถไฟความเร็วสูง ช่วยลดเวลาเดินทางจากจากลี่เจียงสู่คุนหมิง ที่จากเดิม 8 ชั่วโมง เหลือเพียง 3 ชั่วโมงเท่านั้น ทั้งสะดวกและสบาย
• เยือน วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ของมณฑลยูนนาน เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช(จำลอง) ที่ได้อัญเชิญมาจากเมืองไทย
• ช้อปปิ้งจุใจที่ประตูม้าทองไก่หยก ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า และอาหารพื้นเมือง

ทัวร์จีน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน