ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน . by LUCKY AIR 4 วัน 3 คืน
Wonderful China มนต์เสน่ห์แห่งยูนนาน คุนหมิง-เขาซีซาน - ลี่เจียง -ภูเขาหมะมังหรหยก BY 8L

4 วัน 3 คืน

• WonderfulPackageชวนคุณบินลัดฟ้าสู่เมืองคุนหมิงด้วยสายการบินLUCKYAIR • นั่งกระเช้าขึ้นชมเขาซีซานตั้งเด่นเป็นสง่าบนหน้าผาสูงริมเสริมความสิริมงคลด้วยการลอดผ่านประตูมังกร • พาท่านขึ้นสู่จุดชมวิวเขาหิมะมังกรหยกโดยกระเช้าใหญ่ทิวเขาแห่งที่มองไปจะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย • ตื่นตาตื่นใจกับโชว์อันยิ่งใหญ่IMPRESSIONLIJIANGโดยผู้กำกับชื่อก้องโลกจางอวี้โหมว • สัมผัสความงามแบบใกล้ๆของสายน้ำและขุนเขาที่สวยงามอย่างกับภาพวาดณทะเลสาบพระจันทร์สีน้ำเงินBlueMoonLake • สัมผัสความใสของน้ำที่ใสราวกับมรกตณสระน้ำมังกรดำ...ชมภาเทือกเขาหิมะมังกรหยกที่มองจากบริเวณสระมังกรดำเป็นหนึ่งในทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของจีน... • เที่ยวชมเมืองโบราณลี่เจียงเมืองเก่ากว่า800ปีเมืองนี้ยังได้รับการขนานนามว่า'เวนิสแห่งตะวันออก'และเป็นเมืองมรดกโลก • รถไฟความเร็วสูงช่วยลดเวลาเดินทางจากจากลี่เจียงสู่คุนหมิงที่จากเดิม8ชั่วโมงเหลือเพียง3ชั่วโมงเท่านั้นทั้งสะดวกและสบาย • ช้อปปิ้งจุใจที่ประตูม้าทองไก่หยกช้อปปิ้งเสื้อผ้าและอาหารพื้นเมือง
• WonderfulPackage ชวนคุณบินลัดฟ้าสู่เมืองคุนหมิง ด้วยสายการบิน LUCKY AIR
• นั่งกระเช้าขึ้นชม เขาซีซาน ตั้งเด่นเป็นสง่าบนหน้าผาสูงริม เสริมความสิริมงคลด้วยการลอดผ่าน ประตูมังกร
• พาท่านขึ้นสู่จุดชมวิวเขาหิมะมังกรหยกโดยกระเช้าใหญ่ ทิวเขาแห่งที่มองไป จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย
• ตื่นตาตื่นใจกับโชว์อันยิ่งใหญ่ IMPRESSION LIJIANG โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว
• สัมผัสความงามแบบใกล้ๆ ของสายน้ำและขุนเขา ที่สวยงามอย่างกับภาพวาด ณ ทะเลสาบพระจันทร์สีน้ำเงิน Blue Moon Lake
• สัมผัสความใสของน้ำที่ใสราวกับมรกต ณ สระน้ำมังกรดำ ... ชมภาเทือกเขาหิมะมังกรหยกที่มองจากบริเวณสระมังกรดำเป็นหนึ่งในทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของจีน ...
• เที่ยวชมเมืองโบราณลี่เจียง เมืองเก่ากว่า 800 ปี เมืองนี้ยังได้รับการขนานนามว่า 'เวนิสแห่งตะวันออก' และเป็นเมืองมรดกโลก
• รถไฟความเร็วสูง ช่วยลดเวลาเดินทางจากจากลี่เจียงสู่คุนหมิง ที่จากเดิม 8 ชั่วโมง เหลือเพียง 3 ชั่วโมงเท่านั้น ทั้งสะดวกและสบาย
• ช้อปปิ้งจุใจที่ประตูม้าทองไก่หยก ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า และอาหารพื้นเมือง

ทัวร์จีน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน