ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Wonderful Canton มองหาแนวธุรกิจที่ใหม่ได้ที่ กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127th BY KQ

4 วัน 3 คืน

• เข้าชมงานแสดงสินค้าที่ถูกจับตามองจากนักธุรกิจทั่วโลก(CANTONFAIR)ครั้งที่127thอย่างเต็มที่3วัน • มองหาแนวธุรกิจที่ใหม่ณเมืองกวางโจวที่ท่านจะได้เพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่มากกว่าคำว่าคุ้ม • ล่องเรือสัมผัสบรรยากาศแสงสีเสียง2ฟากฝั่งยามค่ำคืนอันตระการตาริมฝั่งแม่น้ำจูเจียง • ถนนซ่างเซี่ยจิ่วถนนคนเดินที่ทำให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนกวางโจวตามตรอกซอกซอยต่างๆจะเต็มไปด้วยร้านค้า • ถนนปักกิ่งแหล่งช้อปปิ้งแบบถนนคนเดินเป็นย่านการค้าที่รุ่งเรืองและมีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งมีสินค้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างชาติหลากหลายมากมาย • อิ่มอร่อยกับเมนูเมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติเมนูติ่มซำและอาหารกวางตุ้งเป็ดย่าง • เดินทางโดยสายการบินเคนย่าแอร์เวย์พร้อมน้ำหนักกระเป๋า2ใบ46กิโลกรัม • ฟรี!!บัตรเข้าชมงานสำหรับผู้เดินทางเข้างานแฟร์ป็นครั้งแรก
• เข้าชมงานแสดงสินค้าที่ถูกจับตามองจากนักธุรกิจทั่วโลก (CANTON FAIR) ครั้งที่ 127th อย่างเต็มที่ 3 วัน
• มองหาแนวธุรกิจที่ใหม่ ณ เมืองกวางโจว ที่ท่านจะได้เพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่มากกว่าคำว่าคุ้ม
• ล่องเรือสัมผัสบรรยากาศ แสง สี เสียง 2 ฟากฝั่ง ยามค่ำคืนอันตระการตาริมฝั่งแม่น้ำจูเจียง
• ถนนซ่างเซี่ยจิ่ว ถนนคนเดินที่ทำให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนกวางโจว ตามตรอกซอกซอยต่างๆจะเต็มไปด้วยร้านค้า
• ถนนปักกิ่ง แหล่งช้อปปิ้งแบบถนนคนเดินเป็นย่านการค้าที่รุ่งเรือง และมีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง มีสินค้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างชาติหลากหลายมากมาย
• อิ่มอร่อยกับเมนู เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ เมนูติ่มซำ และอาหารกวางตุ้งเป็ดย่าง
• เดินทางโดยสายการบิน เคนย่า แอร์เวย์ พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 2 ใบ 46 กิโลกรัม
• ฟรี!! บัตรเข้าชมงานสำหรับผู้เดินทางเข้างานแฟร์ป็นครั้งแรก

ทัวร์จีน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน มาเก๊า ฮ่องกง ราคาใกล้เคียงกัน