ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Wonderful Canton กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127th BY TG

4 วัน 3 คืน

• เข้าชมงานแสดงสินค้าที่ถูกจับตามองจากนักธุรกิจทั่วโลก(CANTONFAIR)ครั้งที่127thอย่างเต็มที่2วัน • มองหาแนวธุรกิจที่ใหม่ณเมืองกวางโจวที่ท่านจะได้เพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่มากกว่าคำว่าคุ้ม • เจาะลึกถนนอี้เต๋อลู่ถนนซึ่งเป็นย่านการค้าที่มีประวัติอันยาวนานและเป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าหลากหลายประเภท • ถนนซ่างเซี่ยจิ่วถนนคนเดินที่ทำให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนกวางโจวตามตรอกซอกซอยต่างๆจะเต็มไปด้วยร้านค้าเกือบทุกประเภท • ถนนปักกิ่งแหล่งช้อปปิ้งแบบถนนคนเดินเป็นย่านการค้าที่รุ่งเรืองและมีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งมีสินค้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างชาติหลากหลายมากมาย • นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดองค์หนึ่งในโลกณเขาเหลียนฮัวซานที่บรรจงสร้างขึ้นด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้า • เต็มอิ่มกับหลากหลายเมนูสุดพิเศษห่านย่างรสเลิศณภัตตาคารซึ่งสมเด็จพระเทพฯทรงเคยเสด็จเสวยกุ้งมังกร+เป๋าฮื้อชาบูหมูหัน • เดินทางโดยสายการบินไทยฟรีบัตรเข้าชมงานสำหรับผู้เดินทางเข้างานแฟร์ป็นครั้งแรก
• เข้าชมงานแสดงสินค้าที่ถูกจับตามองจากนักธุรกิจทั่วโลก (CANTON FAIR) ครั้งที่ 127 th อย่างเต็มที่ 2 วัน
• มองหาแนวธุรกิจที่ใหม่ ณ เมืองกวางโจว ที่ท่านจะได้เพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่มากกว่าคำว่าคุ้ม
• เจาะลึกถนนอี้เต๋อลู่ ถนนซึ่งเป็นย่านการค้าที่มีประวัติอันยาวนาน และเป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าหลากหลายประเภท
• ถนนซ่างเซี่ยจิ่ว ถนนคนเดินที่ทำให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนกวางโจว ตามตรอกซอกซอยต่างๆจะเต็มไปด้วยร้านค้าเกือบทุกประเภท
• ถนนปักกิ่ง แหล่งช้อปปิ้งแบบถนนคนเดินเป็นย่านการค้าที่รุ่งเรือง และมีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง มีสินค้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างชาติหลากหลายมากมาย
• นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดองค์หนึ่งในโลก ณ เขาเหลียนฮัวซาน ที่บรรจงสร้างขึ้นด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้า
• เต็มอิ่มกับหลากหลายเมนูสุดพิเศษ ห่านย่างรสเลิศ ณ ภัตตาคารซึ่งสมเด็จพระเทพฯ ทรงเคยเสด็จเสวย กุ้งมังกร+เป๋าฮื้อ ชาบู หมูหัน
• เดินทางโดยสายการบินไทย ฟรีบัตรเข้าชมงานสำหรับผู้เดินทางเข้างานแฟร์ป็นครั้งแรก

ทัวร์จีน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน