ทัวร์ อินโดนีเซีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Wonderful Indonesia บุโรพุทโธ - บาหลี BY GA

5 วัน 4 คืน

พิเศษสุดๆ!!ฟรีสตาร์บัคท่านละ1แก้ว -แจกฟรีซิมการ์ดพร้อมอินเทอร์เน็ตไว้ให้ท่านได้อัพเดพถาพเซลฟี่ตลอดการเดินทาง มหาเจดีย์บุโรพุทโธ–พระราชวังน้ำสุลต่าน–พระราชวังน้ำ–วัดพราหมนันท์-ยอร์คยาการ์ต้า–บาหลี บาร็องแดนซ์–ศูนย์ผ้าบาติก-หมู่บ้านคินตามานีภูเขาไฟบาตูร์(ภูเขาไฟคินตามานี)–วัดตัมปะก์ซีริง-ตลาดปราบเซียน–อูบุดะเซ วัดเม็งวี–เบดูกัลป์–ทะเลสาบบราตัน–วัดอูลันดานู–วิหารตานะห์ล็อต-คูต้าหาดจิมบารันบาหลี
พิเศษสุดๆ!! ฟรี สตาร์บัค ท่านละ 1 แก้ว
- แจกฟรี ซิมการ์ด พร้อมอินเทอร์เน็ต ไว้ให้ท่านได้อัพเดพถาพเซลฟี่ ตลอดการเดินทาง
มหาเจดีย์บุโรพุทโธ –พระราชวังน้ำสุลต่าน – พระราชวังน้ำ – วัดพราหมนันท์ -ยอร์คยาการ์ต้า – บาหลี
บาร็อง แดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก - หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี) – วัดตัมปะก์ซีริง - ตลาดปราบเซียน – อูบุด ะ เซ
วัดเม็งวี – เบดูกัลป์ – ทะเลสาบบราตัน –วัดอูลันดานู – วิหารตานะห์ ล็อต - คูต้า หาดจิมบารัน บาหลี

ทัวร์อินโดนีเซีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอินโดนีเซีย ราคาใกล้เคียงกัน