ทัวร์ ศรีลังกา

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ศรีลังกา แคมป์ช้างพินนาวาลา วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว ระบำพื้นเมืองชาวแคนเดี้ยน มัสยิดแดง by Thai Lion Air 4 วัน 3 คืน
VIEWSL01 : ศรีลังกา Sri Lanka BY SL

4 วัน 3 คืน

Day 1 : พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ถึง สนามบินดารานัยเก-โคลัมโบ นำท่านเดินทางไปเยี่ยมชม แคมป์ช้างพินนาวาลา (Pinnawala Elephant Orphanage) ซึ่งเป็นศูนย์เลี้ยงช้างกำพร้าที่ศรีลังกา เป็นสถานที่คุณจะได้สัมผัสกับความน่าตื่นตาตื่นใจของฝูุงช้างจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในแคมป์ นำท่านเดินทางต่อไปยังไปยัง เมืองแคนดี้ เป็นเมืองศูนย์กลางบริหารส่วนจังหวัดภาคกลางของศรีลังกา ตั้งอยู่บนที่ราบสูงระหว่างหุบเขา เกือบจะเป็นจุดสนใจกลางของเกาะ

Day 2 : นำท่านเข้าสักการะ วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ประดิษฐาน พระทันตธาตุ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือ ที่รู้จักกันในนาม พระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว เพียงองค์เดียวที่ปรากฏบนโลกมนุษย์ จากนั้นนำท่านเดินเข้าสู่ ดัมบุลลา นำท่านชม “วัดถ้ำดัมบุลลา” (Dambulla Cave Temple)ทีได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ .ศ.2534 นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองแคนดี้ ชม สวนสมุนไพร ที่ได้รวบรวมปลูกไว้มากมาย นำท่านชมการแสดง “ระบำพื้นเมืองจากชาวแคนเดี้ยน

Day 3 : นำคณะเดินทางสู่ “กรุงโคลัมโบ ) เมืองหลวงของประเทศศรีลังกา เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศศรีลังกา มีอาณาเขตติดชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ยาวประมาณ 14 กิโลเมตร นำท่านชม “วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร” นำท่านชม“วัดคงคาราม” (Gangaramaya Temple) อันเป็นที่สังฆกรรม ชมรูปปั้นสลักปูนอันสวยงามในวิหารและโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของศรีลังกา ชม มัสยิดแดง นำท่านซิตี้ทัวร์ชมเมืองโคลัมโบ ผ่านชมอาคารที่ระลึกการประกาศอิสระภาพ นำท่าน ช้อปปิ้งที่ โอเดล และ ช็อปปิ้งที่ร้าน Laksala ซึ่งเป็นร้านสินค้าท้องถิ่นของประเทศศรีลังกา

Day 4 : นำท่านเดินทางสู่สนามบินบันดารานัยเก ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ทัวร์ศรีลังกา แคมป์ช้างพินนาวาลา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมศรีลังกา ราคาใกล้เคียงกัน