ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

อิ่มบุญ พม่า BY SL

2 วัน 1 คืน

• เที่ยวบินตรงกรุงเทพฯ–ย่างกุ้งโดยสายการบินAirAsia(FD) ไฟล์ทสวย(บินเช้าถึงพม่า08.00น.ขากลับออกจากพม่า19.25น.มีเวลาเที่ยวแบบเต็มๆ) • พักโรงแรมระดับ5ดาวพร้อมอาหารเช้า • นมัสการเจดีย์ชเวมอดอว์พระมหาเจดีย์ชเวดากองเจดีย์โบตาทาวน์พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวพระราชวังบุเรงนอง • ขอพรพระเทพทันใจเทพกระซิบ • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต • เมนูพิเศษ!เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร,กุ้งแม่น้ำเผา
• เที่ยวบินตรง กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง โดยสายการบิน Air Asia (FD)
ไฟล์ทสวย (บินเช้า ถึงพม่า 08.00 น. ขากลับออกจากพม่า 19.25 น. มีเวลาเที่ยวแบบเต็มๆ)
• พักโรงแรมระดับ 5 ดาวพร้อมอาหารเช้า
• นมัสการเจดีย์ชเวมอดอว์พระมหาเจดีย์ชเวดากองเจดีย์โบตาทาวน์ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวพระราชวังบุเรงนอง
• ขอพรพระเทพทันใจ เทพกระซิบ
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต
• เมนูพิเศษ ! เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร , กุ้งแม่น้ำเผา

ทัวร์พม่า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน