ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย อิตาลี เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย อิตาลี เยอรมนี . by Qatar Airways 8 วัน 5 คืน
WQR0308T : อิตาลี-ออสเตรีย-เยอรมัน-สวิสฯ(ทิตลิส) BY QR

8 วัน 5 คืน

มิลาน-ฟุตบอลอินเตอร์นาซิอองนัลเล่มิลาโน-ดูโอโม่–เวโรน่า-อินสบรูกซ์–หลังคาทองคำ ซอลส์เบิร์ก–ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง-ฮัลสตัดซ์–ชมเมือง–มิวนิค-จัตุรัสมาเรียนพลาส ช้อปปิ้งแบรนด์เนม-ป่าดําแบล็คฟอเรสท์–ชมทะเลสาบทิทิเซ่-แองเกลเบิร์ก ภูเขาหิมะทิตลิส-SkyWalk-ถ้ำน้ำแข็ง1,000ปี–ลานหิมะ–ภัตตาคารวพานอราม่า-ลูเซิร์น
มิลาน - ฟุตบอลอินเตอร์นาซิอองนัลเล่ มิลาโน - ดูโอโม่ – เวโรน่า - อินสบรูกซ์ – หลังคาทองคำ
ซอลส์เบิร์ก – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ฮัลสตัดซ์ – ชมเมือง – มิวนิค - จัตุรัสมาเรียนพลาส
ช้อปปิ้งแบรนด์เนม - ป่าดํา แบล็ค ฟอเรสท์ – ชมทะเลสาบทิทิเซ่ - แองเกลเบิร์ก
ภูเขาหิมะทิตลิส - SkyWalk - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – ลานหิมะ – ภัตตาคารวพานอราม่า - ลูเซิร์น

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย อิตาลี เยอรมนี . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย อิตาลี เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน