ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน . by LUCKY AIR 4 วัน 3 คืน
PJCN400 : So Cute หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน วัดชงจานหลิน BY 8L

4 วัน 3 คืน

ลี่เจียงจงเตี้ยน-ช่องแคบเสือกระโจน-วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณจงเตี้ยน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง–สระมังกรดำ– OptionalShowLishuiJinsha
ลี่เจียง จงเตี้ยน - ช่องแคบเสือกระโจน - วัดลามะซงจ้านหลิง - เมืองโบราณจงเตี้ยน
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน- ลี่เจียง- เมืองโบราณลี่เจียง – สระมังกรดำ –
Optional Show Lishui Jinsha

ทัวร์จีน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน