ทัวร์ อินโดนีเซีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

BT-BAL002_FD : มหัศจรรย์...บาหลี BY FD

4 วัน 2 คืน

บาหลี•อนุสาวรีย์มหาภารตะ•วัดอูลูวาตู•สวนวิษณุ•หาดจิมบารันวัดเทมภัคสิริงค์•ตลาดปราบเซียน•หมู่บ้านคินตามณี•เบซากีห์•ตีร์ตากังกาบาหลีสวิงค์•นาขั้นบันได•วิหารทานาต์ลอต•ร้านกฤษณา
บาหลี • อนุสาวรีย์มหาภารตะ • วัดอูลูวาตู • สวนวิษณุ • หาดจิมบารัน วัดเทมภัคสิริงค์ • ตลาดปราบเซียน • หมู่บ้านคินตามณี • เบซากีห์ • ตีร์ตากังกา บาหลี สวิงค์ • นาขั้นบันได • วิหารทานาต์ลอต • ร้านกฤษณา

ทัวร์อินโดนีเซีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอินโดนีเซีย ราคาใกล้เคียงกัน