ทัวร์ อินโดนีเซีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

BT-BAL01 : มหัศจรรย์...บาหลี บินดี พัก 4 ดาว BY TG

4 วัน 3 คืน

บาหลี•อนุสาวรีย์มหาภารตะ•วัดอูลูวาตู•หาดจิมบารันวัดเทมภัคสิริงค์•ตลาดปราบเซียน•หมู่บ้านคินตามณี•ปุระเบซากิห์•ตีร์ตากังกานาขั้นบันได•บาหลีสวิงค์•ร้านStarbucks•วัดบราตัน•ประตูฮันดารา•ระบำเกอจักวิหารทานาต์ลอต•ร้านกฤษณา
บาหลี • อนุสาวรีย์มหาภารตะ • วัดอูลูวาตู • หาดจิมบารัน วัดเทมภัคสิริงค์ • ตลาดปราบเซียน • หมู่บ้านคินตามณี • ปุระเบซากิห์ • ตีร์ตากังกา นาขั้นบันได • บาหลี สวิงค์ • ร้าน Starbucks • วัดบราตัน • ประตูฮันดารา • ระบำเกอจัก วิหารทานาต์ลอต • ร้านกฤษณา

ทัวร์อินโดนีเซีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอินโดนีเซีย ราคาใกล้เคียงกัน