ทัวร์ รัสเซีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

PRS09 : Pro Russia Moscow Zagorsk Fine Snow BY WY

5 วัน 3 คืน

ชมเมืองมอสโคว์(Moscow)ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล(SaintBasil'sCathedral) •เข้าชมพระราชวังเครมลิน(GrandKremlinPalace)ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ •ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก •ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่IZMAILOVOMARKETตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ •ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์(ChapelovertheWell)ที่เมืองซาร์กอร์ส(Zagorsk) •ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์สัมผัสบรรยากาศสองข้างทางของสถานที่สำคัญอย่างสวยงามเมืองหลวงมอสโคว์
ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral)
• เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
• ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ
• ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk)
• ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ สัมผัสบรรยากาศสองข้างทางของสถานที่สำคัญอย่างสวยงามเมืองหลวงมอสโคว์

ทัวร์รัสเซีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมรัสเซีย ราคาใกล้เคียงกัน