ทัวร์ ฮ่องกง

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

HKG-004 : ฮ่องกง ช้อปเก่ง BY MS

4 วัน 3 คืน

ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณวัดชื่อดังของเกาะฮ่องกงวัดแชกงหมิว(วัดกังหัน) นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหาดรีพลัสเบย์/ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจเต็มอิ่ม เดินทางโดยสายการบินอียิปต์แอร์(MS)นั่งสบายๆมีจอส่วนตัวพร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง หมายเหตุ:ไม่รวมค่าวีซ่า1,650บาท,ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ2,000บาท/ท่าน/ทริป
ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดชื่อดังของเกาะฮ่องกง วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน)
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์ / ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจ เต็มอิ่ม
เดินทางโดยสายการบินอียิปต์แอร์ (MS) นั่งสบายๆ มีจอส่วนตัวพร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง
หมายเหตุ : ไม่รวมค่าวีซ่า 1,650 บาท,ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป

ทัวร์ฮ่องกง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฮ่องกง ราคาใกล้เคียงกัน