ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

KMG-001 : คุ น ห มิ ง ภู เ ข า หิ ม ะ เ จี ย ว จื่ อ ซ า น BY KY

4 วัน 3 คืน

สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์ตลอดทั้งปี“มณฑลยูนนาน” ความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์“ภูเขาหิมะเจียวจื่อซาน”เผชิญความสูงที่4,223เมตร นมัสการพระพุทธชินราช“วัดหยวนทง”เที่ยวชม“เมืองโบราณกวนตู้” เดินทางโดยสายการบินคุนหมิงแอร์ไลน์(KY) *ปล.ไม่รวม:ค่าวีซ่า1,650บาท/ท่าน/ค่าทิปมัคคุเทศก์,คนขับรถ2,000บาท/ท่าน/ทริปทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ
สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์ตลอดทั้งปี “ มณฑลยูนนาน ”
ความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ “ภูเขาหิมะเจียวจื่อซาน” เผชิญความสูงที่ 4,223 เมตร
นมัสการพระพุทธชินราช “วัดหยวนทง” เที่ยวชม “เมืองโบราณกวนตู้”
เดินทางโดยสายการบินคุนหมิงแอร์ไลน์ (KY)
*ปล.ไม่รวม:ค่าวีซ่า 1,650 บาท/ท่าน / ค่าทิปมัคคุเทศก์,คนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
01 – 04 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 7,997 FULL
02 – 05 มี.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 6,996 FULL
03 – 06 มี.ค 2563 อังคาร - ศุกร์ 7,997 FULL
04 – 07 มี.ค 2563 พุธ - เสาร์ 8,998 FULL
05 – 08 มี.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 9,999 FULL
06 – 09 มี.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 9,999 FULL
07 – 10 มี.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 9,999 FULL
08 – 11 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 7,997 FULL
09 – 12 มี.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 6,996 FULL
10 – 13 มี.ค 2563 อังคาร - ศุกร์ 7,997 FULL
11 – 14 มี.ค 2563 พุธ - เสาร์ 8,998 FULL
12 – 15 มี.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 9,999 FULL
13 – 16 มี.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 9,999 FULL
14 – 17 มี.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 9,999 FULL
15 – 18 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 7,997 FULL
16 – 19 มี.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 6,996 FULL
17 – 20 มี.ค 2563 อังคาร - ศุกร์ 7,997 FULL
18 – 21 มี.ค 2563 พุธ - เสาร์ 8,998 FULL
19 – 22 มี.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 9,999 FULL
20 – 23 มี.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 9,999 FULL
21 – 24 มี.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 9,999 FULL
22 – 25 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 7,997 FULL
23 – 26 มี.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 6,996 FULL
24 – 27 มี.ค 2563 อังคาร - ศุกร์ 7,997 FULL
25 – 28 มี.ค 2563 พุธ - เสาร์ 8,998 FULL
26 – 29 มี.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 9,999 FULL
27 – 30 มี.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 9,999 FULL
28 – 31 มี.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 9,999 FULL
29 มี.ค – 01 เม.ย 2563 อาทิตย์ - พุธ 7,997 FULL
30 มี.ค – 02 เม.ย 2563 จันทร์ - พฤหัส 6,996 FULL
31 มี.ค – 03 เม.ย 2563 อังคาร - ศุกร์ 7,997 FULL

ทัวร์จีน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน