ทัวร์ ฮ่องกง

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฮ่องกง . by Cathay Pacific 3 วัน 2 คืน
ZHKG14 : ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ [เลทส์โก ส้มจี๊ดจ๊าด] BY CX

3 วัน 2 คืน

เที่ยวแบบเต็มอิ่ม...บินเช้า-กลับดึกพักฮ่องกง2คืนเที่ยวเต็มวันสวนสนุกชวนฝันดิสนีย์แลนด์หมุนกังหันขอพรวัดแชกงหมิวนั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่ยอดเขาวิคตอเรียพีคขอพรเจ้าแม่กวนอิมหาดรีพัลส์เบย์นั่งกระเช้านองปิง360องศาสักการะพระใหญ่โป่วหลินช้อปปิ้งสนั่น!!ย่านดังจิมซาจุ่ย
เที่ยวแบบเต็มอิ่ม... บินเช้า - กลับดึก พักฮ่องกง 2 คืน เที่ยวเต็มวันสวนสนุกชวนฝัน ดิสนีย์แลนด์ หมุนกังหันขอพรวัดแชกงหมิว นั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค ขอพรเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลส์เบย์ นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่โป่วหลิน ช้อปปิ้งสนั่น!! ย่านดังจิมซาจุ่ย

ทัวร์ฮ่องกง . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฮ่องกง ราคาใกล้เคียงกัน