ทัวร์ ฮ่องกง

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ZHKG16 : ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ [เลทส์โก ส้มดิสนีย์พาลุย] BY MS

3 วัน 2 คืน

สนุกที่ดิสนีย์แลนด์แบบเต็มวันชมวิวเขาวิคตอเรียพีคหมุนกังหันขอพรวัดแชกงมิวนอนฮ่องกง2คืนไม่เหนื่อยชมแสงสีเสียงSymphonyoflights
สนุกที่ดิสนีย์แลนด์แบบเต็มวัน ชมวิวเขาวิคตอเรียพีค หมุนกังหันขอพร วัดแชกงมิว นอนฮ่องกง 2 คืน ไม่เหนื่อย ชมแสงสีเสียง Symphony of lights

ทัวร์ฮ่องกง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฮ่องกง ราคาใกล้เคียงกัน