ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน . by China eastern Airlines 5 วัน 4 คืน
แชงกรีล่า ลี่เจียง คุนหมิง ภูเขาหิมะมังกรหยก เที่ยว 2 หุบเขาพระจันทร์สีเงิน BY MU

5 วัน 4 คืน

☺ ลี่เจียง-อุทยานน้ำหยก-เมืองโบราณลี่เจียง-บึงมังกรดำ ☺ ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์ใหญ่IMPRESSIONLIJIANG ☺ หุบเขาพระจันทร์สีเงิน“ไป๋สุ่ยเหอ”จุดเช็คอินที่พลาดไม่ได้ ☺ จงเตี้ยนหุบเขาพระจันทร์สีเงิน-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-วัดลามะซงจ้านหลิง ☺ คุนหมิงวัดหยวนทงช้อปปิ้งถนนคนเดินพักโรงแรมระดับ4ดาว ☺ นั่ง2เที่ยวบินภายในประเทศลดระยะทางนั่งรถไกลเพิ่มเวลาให้สถานที่ท่องเที่ยว
☺ ลี่เจียง-อุทยานน้ำหยก-เมืองโบราณลี่เจียง-บึงมังกรดำ
☺ ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์ใหญ่ IMPRESSION LIJIANG
☺ หุบเขาพระจันทร์สีเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” จุดเช็คอิน ที่พลาดไม่ได้
☺ จงเตี้ยน หุบเขาพระจันทร์สีเงิน-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-วัดลามะซงจ้านหลิง
☺ คุนหมิง วัดหยวนทง ช้อปปิ้งถนนคนเดิน พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
☺ นั่ง 2 เที่ยวบินภายในประเทศ ลดระยะทางนั่งรถไกล เพิ่มเวลาให้สถานที่ท่องเที่ยว

ทัวร์จีน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน