ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เวียดนาม ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ ชมหมู่บ้านหินอ่อน by Air Asia 3 วัน 2 คืน
VD25101: เวียดนามกลาง เชียงใหม่ – ดานัง – บาน่าฮิลล์ BY FD

3 วัน 2 คืน

เที่ยวครบทุกHighlight Free:นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์และเล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น Shopping:ถนนคนเดินเมืองฮอยอัน Highlight:สนุกกับการล่องเรือกระด้งเที่ยวเมืองโบราณฮอยอัน
เที่ยวครบทุก Highlight
Free : นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น
Shopping : ถนนคนเดินเมืองฮอยอัน
Highlight: สนุกกับการล่องเรือกระด้ง เที่ยวเมืองโบราณฮอยอัน

ทัวร์เวียดนาม ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน