ทัวร์ นิวซีแลนด์

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

PNZ04 : Pro New Zealand Natural Theraphy Ep.2 BY MH

6 วัน 3 คืน

-หอคอยสกายทาวเวอร์(SKYTOWER)ที่สูงถึง328เมตรสัญลักษณ์ของโอ๊คแลนด์ -หมู่บ้านของชาวฮอบบิท(HOBBITONMOVIESET)สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ -โรโตรัว(Rotorua)เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพมีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก -รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารีพร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี -ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี(TEPUIA)ศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี -อะโกรโดม(AGRODOME)ฟาร์มเลี้ยงแกะของเมืองโรโตรัวพร้อมชมการแสดงตัดขนแกะ -ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่(WAITOMOCAVES)ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายเป็นล้านๆตัว
-หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตรสัญลักษณ์ของโอ๊คแลนด์
-หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์
-โรโตรัว(Rotorua)เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
-รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี
-ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี
-อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะของเมืองโรโตรัวพร้อมชมการแสดงตัดขนแกะ
-ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายเป็นล้าน ๆ ตัว

ทัวร์นิวซีแลนด์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมนิวซีแลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน