ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน . by Air Asia 4 วัน 3 คืน
ZCSX21 : จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย [เลทส์โก จอมยุทธ์เทียมฟ้า] BY FD

4 วัน 3 คืน

สัมผัสความสูงและสุดหวาดเสียวกับทางเดินสะพานแก้วนั่งกระเช้าพิชิตยอดเขาเทียนเหมินซานและประตูสวรรค์
สัมผัสความสูง และสุดหวาดเสียวกับทางเดินสะพานแก้ว นั่งกระเช้าพิชิตยอดเขาเทียนเหมินซาน และประตูสวรรค์

ทัวร์จีน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน