ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมนี ฮัลล์สตัทท์ ซาลซ์บูร์ก อินส์บรุค มิวนิค by THAI Airways 8 วัน 5 คืน
TG993 : เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ BY TG

8 วัน 5 คืน

ฮัลล์สตัทท์(Hallstatt)เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลกชมหมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า4,500ปี ซาลซ์บูร์ก(Salzburg)เมืองใหญ่ลำดับที่4ของออสเตรียชมบ้านเกิดโมสาร์ทสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์TheSoundOfMusic อินส์บรุค(Innsbruck)ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำอินน์กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ชมหลังคาทองคำ(GoldenRoof) มิวนิค(Munich)เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรียชมจัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ เมืองชวังเกา(Schwangau)เมืองชนบทในรัฐบาวาเรียของเยอรมนีชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานชไตน์ เมืองการ์มิชพาร์เทนไคร์เช่น(GarmischPartenkirchen)เมืองเดียวของเยอรมนีที่ติดอันดับBESTOFTHEALPS ทิทิเซ่(Titisee)เมืองตากอากาศขนาดเล็กโอบล้อมด้วยขุนเขาธรรมชาติที่สวยงามริมทะเลสาบ เมืองซอฟฮาวเซ่น(Schaffhausen)สัมผัสความงามของน้ำตกไรน์Rheinfallน้ำตกที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป แองเกิลเบิร์ก(Engelberg)เมืองเล็กๆตั้งอยู่บนเขาสูงล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์นั่งโรแตร์เคเบิ้ลคาร์ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส ลูเซิร์น(Lucerne)เป็นเมืองหลวงของรัฐลูเซิร์นในสวิสชมสิงโตหินแกะสลักสะพานไม้ชาเปลที่เก่าแก่มีอายุกว่า670ปี
ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ชมหมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี
 ซาลซ์บูร์ก (Salzburg) เมืองใหญ่ลำดับที่ 4 ของออสเตรีย ชมบ้านเกิดโมสาร์ท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ The Sound Of Music
 อินส์บรุค (Innsbruck) ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำอินน์ กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ ชมหลังคาทองคำ(Golden Roof)
 มิวนิค (Munich) เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย ชมจัตุรัสมาเรียนพลัทซ์
 เมืองชวังเกา (Schwangau) เมืองชนบทในรัฐบาวาเรีย ของเยอรมนี ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานชไตน์
 เมืองการ์มิช พาร์เทนไคร์เช่น (Garmisch Partenkirchen) เมืองเดียวของเยอรมนีที่ติดอันดับ BEST OF THE ALPS
 ทิทิเซ่ (Titisee) เมืองตากอากาศขนาดเล็กโอบล้อมด้วยขุนเขาธรรมชาติที่สวยงามริมทะเลสาบ
 เมืองซอฟฮาวเซ่น (Schaffhausen) สัมผัสความงามของ น้ำตกไรน์ Rhein fall น้ำตกที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป
 แองเกิลเบิร์ก (Engelberg) เมืองเล็กๆตั้งอยู่บนเขาสูง ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ นั่งโรแตร์ เคเบิ้ลคาร์ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส
 ลูเซิร์น (Lucerne) เป็นเมืองหลวงของรัฐลูเซิร์นในสวิส ชมสิงโตหินแกะสลัก สะพานไม้ชาเปลที่เก่าแก่มีอายุกว่า 670 ปี

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมนี ฮัลล์สตัทท์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน