ทัวร์ อียิปส์

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์อียิปส์ เมืองไคโร เมืองอเล็กซานเดรีย ชมหลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซาน ชมมหาพีระมิด by ETIHAD AIRWAYS 6 วัน 3 คืน
ZCAI03 : อียิปต์ ไคโร อเล็กซานเดรีย [เลทส์โก มหาพีระมิด EP.3] BY EY

6 วัน 3 คืน

ชมความยิ่งใหญ่ของมหาพีระมิด1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกตามรอยตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของพระนางคลีโอพัตราณเมืองอเล็กซานเดรียพิเศษ!!ทานบุฟเฟ่ต์บนเรือชมโชว์พื้นเมืองพร้อมชมวิวแม่น้ำไนล์
DAY 1 : ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

DAY 2 : นำท่านชม เมืองเก่าไคโร ชม โบสถ์เซนต์เซอร์เจียสโบสถ์คริสต์ของชาวมุสลิม

DAY 3 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย นำท่านเข้าชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย นำท่านถ่ายรูปด้านนอก เสาปอมเปย์ นำท่านถ่ายรูปกับ ป้อมปราการซิทาเดล นำท่านถ่ายรูปกับ ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย

DAY 4 :นำท่านเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี นำท่านชม พิพิธภัณฑ์รามเซสที่สองแห่งเมืองเมมฟิส จากนั้นนำท่านสู่ เมืองโบราณซัคคาร่า นำท่านชม พีระมิดขั้นบันได อันเป็นพีระมิดแห่งแรกของอียิปต์ ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของกษัตริย์ซอเซอร์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองกีซา ชม “มหาพีระมิด” จากนั้นนำท่านชม “มหาสฟิงซ์ (The Great Sphinx of Giza)” ตั้งอยู่ด้านหน้าของพีระมิดเคเฟรน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่พีระมิดแห่งกีซาและยังถือเป็นสฟิงซ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านแวะชม ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทำจาก ต้นกก จากนั้นนำท่านแวะชม โรงงานผลิตหัวน้ำหอม

DAY 5 : นำท่านชม กรุงไคโร นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ นำท่านชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองที่ “ตลาดข่านเอลคาลีลี่

DAY 6 : นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ทัวร์อียิปส์ เมืองไคโร อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอียิปส์ ราคาใกล้เคียงกัน