ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อซาน วัดหยวนทง เมืองโบราณกวนตู้ by Kunming Airlines 4 วัน 3 คืน
KMG-001 : คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อซาน BY KY

4 วัน 3 คืน

สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์ตลอดทั้งปี“มณฑลยูนนาน” ความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์“ภูเขาหิมะเจียวจื่อซาน”เผชิญความสูงที่4,223เมตร นมัสการพระพุทธชินราช“วัดหยวนทง”เที่ยวชม“เมืองโบราณกวนตู้” เดินทางโดยสายการบินคุนหมิงแอร์ไลน์(KY) *ปล.ไม่รวม:ค่าวีซ่า1,650บาท/ท่าน/ค่าทิปมัคคุเทศก์,คนขับรถ2,000บาท/ท่าน/ทริปทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ
Day 1 : คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เหินฟ้าสู่เมืองคุนหมิง เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางชุย เมืองคุนหมิง เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน

Day 2 : ชม น้ำตกคุนหมิง นำท่านเดินทางสู่ เมืองถ่านเตี้ยน ระหว่างการเดินทางสู่ เมืองถ่านเตี้ยน นำท่านแวะ สวนผลไม้ (สตอเบอร์รี่)

Day 3 : นำท่านเข้าสู่ ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ชมแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ นำท่านเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง ชมธรรมชาติสองข้างทาง นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหยวนทง นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม

Day 4 : ★ OPTION TOUR เขาซีซาน (Xishan) นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
01 – 04 เม.ย 2563 พุธ - เสาร์ 7,997 -
02 – 05 เม.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 8,998 -
03 – 06 เม.ย 2563 ศุกร์ - จันทร์ 9,999 -
04 – 07 เม.ย 2563 เสาร์ - อังคาร 9,999 -
05 – 08 เม.ย 2563 อาทิตย์ - พุธ 8,998 -
06 – 09 เม.ย 2563 จันทร์ - พฤหัส 7,997 -
07 – 10 เม.ย 2563 อังคาร - ศุกร์ 6,996 -
08 – 11 เม.ย 2563 พุธ - เสาร์ 7,997 -
09 – 12 เม.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 10,901 -
10 – 13 เม.ย 2563 ศุกร์ - จันทร์ 11,911 -
11 – 14 เม.ย 2563 เสาร์ - อังคาร 11,911 -
12 – 15 เม.ย 2563 อาทิตย์ - พุธ 11,911 -
13 – 16 เม.ย 2563 จันทร์ - พฤหัส 11,911 -
14 – 17 เม.ย 2563 อังคาร - ศุกร์ 10,901 -
15 – 18 เม.ย 2563 พุธ - เสาร์ 7,997 -
16 – 19 เม.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 9,999 -
17 – 20 เม.ย 2563 ศุกร์ - จันทร์ 9,999 -
18 – 21 เม.ย 2563 เสาร์ - อังคาร 8,998 -
19 – 22 เม.ย 2563 อาทิตย์ - พุธ 7,997 -
21 – 24 เม.ย 2563 อังคาร - ศุกร์ 6,996 -
22 – 25 เม.ย 2563 พุธ - เสาร์ 7,997 -
23 – 26 เม.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 8,998 -
24 – 27 เม.ย 2563 ศุกร์ - จันทร์ 9,999 -
25 – 28 เม.ย 2563 เสาร์ - อังคาร 9,999 -
26 – 29 เม.ย 2563 อาทิตย์ - พุธ 7,997 -
27 – 30 เม.ย 2563 จันทร์ - พฤหัส 6,996 -
28 เม.ย – 01 พ.ค 2563 อังคาร - ศุกร์ 9,999 -
29 เม.ย – 02 พ.ค 2563 พุธ - เสาร์ 9,999 -
30 เม.ย – 03 พ.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 10,901 -

ทัวร์จีน คุนหมิง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน