ทัวร์ ฮ่องกง

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฮ่องกง เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ เวนิสมาเก๊า วัดแชกงหมิว by Hong Kong Airlines 3 วัน 2 คืน
Hongkong Macau BY HX

3 วัน 2 คืน

Day 1 : พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ นำท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง ถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกาะลันเตา นำท่านสักการะเจ้าแม่กวนอิมและขอพรจากเทพเจ้าไซ่ซิ่งเอี๊ยที่ชายหาดน้ำตื้นที่ อ่าวรีพลัสเบย์ จากนั้นเดินทางสู่ จุดชมวิว ตอนกลางของเขาวิคตอเรีย ที่มีความสูง 397 เมตร จากนั้นนำท่านไปไหว้ เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ Hung Hom Kwun Yum Temple เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 เป็นหนึ่งในวัดที่ชาวฮ่องกงนั้นเลื่อมใสกันมาก จากนั้นนำท่านช็อปย่านจิมซาจุย นำท่านชม Symphony of light

Day 2 : นำท่านชมผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล นำทุกท่านชม วัดอาม่า ให้ทุกท่านได้กราบไหว้เจ้าแม่ทับทิมที่วัดอาม่า ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆ แวะชิมและซื้อขนมพื้นเมืองรวมถึงวิตามินต่างๆ จากนั้นก็แวะถ่ายรูปคู่ กับ วิหารเซนต์ปอล เดินผ่านชม เซนาโด้สแควร์ ถือได้ว่าเป็นทำเลทองทางธุรกิจของมาเก๊า นำท่านเข้าสู่ เดอะเวเนเซี่ยน หรือ เวนิสมาเก๊า

Day 3 : วัดแชกงหมิว เป็นที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ เรื่องของกังหันลมนำท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม งานฮวงจุ้ย นำท่านชม ร้านปี่เซี่ยะหยก สัตว์นำโชคลาภความมั่งมี จากนั้นนำท่านช็อปย่านจิมซาจุย เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ เดินทางถึงกรุงเทพฯ

ทัวร์ฮ่องกง เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฮ่องกง ราคาใกล้เคียงกัน