ทัวร์ ฮ่องกง

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง อ่าวรีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน จิมซาจุย by Cathay Pacific 3 วัน 2 คืน
Hongkong Super Save BY CX

3 วัน 2 คืน

ay1:พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมินำท่านเดินทางสู่เกาะฮ่องกงโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคถึงสนามบินฮ่องกงChekLapKokเกาะลันตานำท่านสู่อ่าวรีพลัสเบย์สักการะเจ้าแม่กวนอิมและขอพรจากเทพเจ้าไซ่ซิ่งเอี๊ยจากนั้นเดินทางสู่จุดชมวิวตอนกลางของเขาวิคตอเรียเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปจากนั้นนำท่านช้อปย่านจิมซาจุยเป็นแหล่งช้อปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงที่ทันสมัยที่สุดนำท่านชมSymphonyoflightเป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก Day2:วันอิสระสำหรับทุกท่านสามารถเลือกท่องเที่ยวได้ตามใจท่านต้องการหรือเลือกซื้อทัวร์เสริม Day3:นำท่านเดินทางสู่วัดแชกงหมิวจากนั้นเดินทางสู่วัดหวังต้าเซียนหนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกงให้ท่านสักการะขอพรต่างๆตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทำธุรกิจจากนั้นนำท่านเยี่ยมชมงานฮวงจุ้ยที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงและนำท่านชมร้านปี่เซี่ยะหยกจากนั้นนำท่านช้อปย่านจิมซาจุยได้เวลานัดหมายนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกงเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคเดินทางถึงกรุงเทพฯ
ay 1 : พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ นำท่านเดินทางสู่เกาะฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค ถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกาะลันตา นำท่านสู่ อ่าวรีพลัสเบย์ สักการะเจ้าแม่กวนอิมและขอพรจากเทพเจ้าไซ่ซิ่งเอี๊ย จากนั้นเดินทางสู่ จุดชมวิว ตอนกลางของเขาวิคตอเรีย เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป จากนั้นนำท่านช้อปย่าน จิมซาจุย เป็นแหล่งช้อปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงที่ทันสมัยที่สุด นำท่านชม Symphony of light เป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Day 2 : วันอิสระสำหรับทุกท่าน สามารถเลือกท่องเที่ยวได้ตามใจท่านต้องการ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว จากนั้นเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง ให้ท่านสักการะขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทำธุรกิจ จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม งานฮวงจุ้ย ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง และนำท่านชมร้านปี่เซี่ยะหยก จากนั้นนำท่านช้อปย่านจิมซาจุย ได้เวลานัดหมายนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค เดินทางถึงกรุงเทพฯ


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
02 – 04 เม.ย 2563 พฤหัส - เสาร์ 13,900 -
03 – 05 เม.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,900 -
09 – 11 เม.ย 2563 พฤหัส - เสาร์ 13,900 -
10 – 12 เม.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 15,900 -
16 – 18 เม.ย 2563 พฤหัส - เสาร์ 15,900 -
17 – 19 เม.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,900 -
23 – 25 เม.ย 2563 พฤหัส - เสาร์ 13,900 -
24 – 26 เม.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,900 -

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฮ่องกง ราคาใกล้เคียงกัน