ทัวร์ ฮ่องกง

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Hongkong Shnzhen BY HX

3 วัน 2 คืน

ฮ่องกง-ห้างCityGateOutlet-เซินเจิ้นวัดกวนอูKuanAuTemple-ร้านหยกผ้าไหมและบัวหิมะ-LowuCenterน้ำพุTheMusicFountainofseaworldshenzhenวัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน–เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ-งานฮวงจุ้ย–ย่านจิมซาจุ่ย
ฮ่องกง - ห้าง City Gate Outlet - เซินเจิ้นวัดกวนอู Kuan Au Temple - ร้านหยก ผ้าไหม และบัวหิมะ - Lowu Center น้ำพุThe Music Fountain of sea world shenzhen วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน– เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - งานฮวงจุ้ย – ย่านจิมซาจุ่ย

ทัวร์ฮ่องกง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฮ่องกง ราคาใกล้เคียงกัน