ทัวร์ ตุรกี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

IST04 : Turkey Tulip Lover BY W5

9 วัน 6 คืน

อิสตันบูล–เทศกาลดอกทิวลิป2020(สวนอีเมอร์กันพาร์ค)– สุเหร่าสีน้ำเงิน(BlueMosque)–ฮิปโปโดรม–วิหารฮาเจียโซเฟียเมืองชานัคคาเล่–ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอยนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่เมืองเปอร์กามัม–วิหารอะโครโปลิส–โรงละครอะโครโปลิส–เมืองโบราณเอฟฟิซุส–เมืองคูซาดาซีโรงงานผลิตเครื่องหนัง–เมืองปามุคคาเล่–ปราสาทปุยฝ้าย–เมืองโบราณเฮียราโพลิสเมืองคอนย่า–สถานีคาราวานซาราย–พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า–เมืองคัปปาโดเกียเมืองคัปปาโดเกีย–นครใต้ดิน–พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า–หุบเขาอุซิซาร์–โรงงานพรม/เซรามิค/เครื่องประดับ–เมืองอังการ่า
อิสตันบูล – เทศกาลดอกทิวลิป 2020 (สวนอีเมอร์กัน พาร์ค) –
สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) – ฮิปโปโดรม – วิหารฮาเจีย โซเฟีย เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – โรงละครอะโครโปลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เมืองคูซาดาซี โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคอนย่า – สถานีคาราวานซาราย – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย เมืองคัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – เมืองอังการ่า

ทัวร์ตุรกี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมตุรกี ราคาใกล้เคียงกัน