ทัวร์ เกาหลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

บินตรงเชียงใหม่ : Asiana Plus + Special Ski BY OZ

4 วัน 2 คืน

ฟาร์มแกะ-ลานสกี-ล็อตเต้โซลสกาย สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์-ล๊อตเต้ดิวตี้ฟรี–ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์–ช้อปปิ้งที่ย่านเมียงดง พระราชวังเคียงบกกุง–ศูนย์การค้าท้องถิ่น
ฟาร์มแกะ - ลานสกี - ล็อตเต้ โซล สกาย
สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี – ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ – ช้อปปิ้งที่ย่านเมียงดง
พระราชวังเคียงบกกุง – ศูนย์การค้าท้องถิ่น

ทัวร์เกาหลี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเกาหลี ราคาใกล้เคียงกัน