ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

MU116: ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน BY MU

4 วัน 3 คืน

คุนหมิงนครแห่งฤดูใบไม้ผลิอากาศเย็นสบายตลอดปี ⭐ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดงที่เมืองตงชวน ⭐ชมความงามภูเขาหิมะเจียวจื่อความสูงกว่า4,223เมตร ⭐สวนน้ำตกคุนหมิงน้ำตกฝีมือมนุษย์ใหญ่ทีสุดในเอเชีย ⭐นมัสการองค์จำลองพระพุทธรูปพระพุทธชินราชวัดหยวนทงวัดเก่าอายุพันปี ⭐สัมผัสมนตร์เสน่ห์แห่งอดีตเมืองโบราณกวนตู้ ⭐พักโรงแรมระดับ4ดาวเมืองคุนหมิง1คืน,เมืองตงซวน2คืน ⭐เมนูสุดพิเศษสุกี้เห็ด,อาหารกวางตุ้ง*ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า* ⭐บินตรงโดยสายการบินChinaEastern
คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ อากาศเย็นสบายตลอดปี
⭐ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง ที่เมืองตงชวน
⭐ชมความงาม ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ความสูงกว่า 4,223 เมตร
⭐สวนน้ำตกคุนหมิง น้ำตกฝีมือมนุษย์ใหญ่ทีสุดในเอเชีย
⭐นมัสการองค์จำลองพระพุทธรูปพระพุทธชินราช วัดหยวนทง วัดเก่าอายุพันปี
⭐สัมผัสมนตร์เสน่ห์แห่งอดีต เมืองโบราณกวนตู้
⭐พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมืองคุนหมิง 1 คืน, เมืองตงซวน 2 คืน
⭐เมนูสุดพิเศษ สุกี้เห็ด , อาหารกวางตุ้ง *ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า*
⭐บินตรงโดยสายการบิน China Eastern

ทัวร์จีน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน มาเก๊า ราคาใกล้เคียงกัน