ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

TEN01 : Zhangjiajie Tongen BY VZ

6 วัน 5 คืน

เฟิ่งหวง–เมืองโบราณเฟิ่งหวง–ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง–ฟูหรองเจิ้น(รวมรถราง)–น้ำตกฟูหรอง–จางเจียเจี้ย–ร้านยา–ZHANGJIAJIEICEANDSNOWWORLD(รวมค่าเข้า)–พิพิธภัณฑ์ภายพวาดจากหินทราย–ร้านชา–สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก(รวมค่าเข้า)–OPTION:โชว์จิ้งจอกขาวหรือโชว์เสน่หาเซียงซี–พิพิธภัณฑ์เครื่องเงิน–ถนนคนเดินซีปู้เจีย–ร้านหยก–OPTION:เขาอวตาร(ลิฟท์แก้วไป่หลงขึ้นลง)–พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย(ปิดวันจันทร์)–ร้านยางพารา–เทียนเหมินซาน(รวมกระเช้า+รถอุทยาน)–ระเบียงแก้ว–ถ้ำประตูสวรรค์(รวมบันไดเลื่อน)
เฟิ่งหวง – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – ฟูหรองเจิ้น (รวมรถราง) – น้ำตกฟูหรอง – จางเจียเจี้ย – ร้านยา – ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD (รวมค่าเข้า) – พิพิธภัณฑ์ภายพวาดจากหินทราย – ร้านชา – สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก (รวมค่าเข้า) – OPTION: โชว์จิ้งจอกขาว หรือโชว์เสน่หาเซียงซี – พิพิธภัณฑ์เครื่องเงิน – ถนนคนเดินซีปู้เจีย – ร้านหยก – OPTION: เขาอวตาร (ลิฟท์แก้วไป่หลงขึ้นลง) – พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย (ปิดวันจันทร์) – ร้านยางพารา – เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า+รถอุทยาน) – ระเบียงแก้ว – ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมบันไดเลื่อน)

ทัวร์จีน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน