ทัวร์ เกาหลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

HKS-ZE53-AA01 : Happy Korea Thai Snow Week BY ZE

5 วัน 3 คืน

–ยงเพียงสกีรีสอร์ท–กิจกรรมThaiSnowWeek2020–แข่งขันสโนว์สเลด-เล่นเกมส์ชิงรางวัล-ชมการแสดงวัฒนธรรมเกาหลี–ปาตี้ไนท์เล่นสกีหรือเล่นกิจกรรมภายในรีสอร์ทอื่นๆตามอัธยาศัย(ค่ากิจกรรมไม่รวมในราคาทัวร์)–ไร่สตรอว์เบอร์รี–เกาะนามิ-โซล–ศูนย์เครื่องสำอาง–ย่านฮงแดศูนย์โสมเกาหลี–ศูนย์พลอยแอมเมทิส-ดิวตี้ฟรี–ย่านอีแด-หอคอยกรุงโซล(ไม่รวมลิฟท์)–ย่านเมียงดง–ขาปูยักษ์
– ยงเพียง สกี รีสอร์ท – กิจกรรม Thai Snow Week 2020 – แข่งขัน สโนว์ สเลด - เล่นเกมส์ชิงรางวัล - ชมการแสดงวัฒนธรรมเกาหลี – ปาตี้ ไนท์ เล่นสกี หรือ เล่นกิจกรรมภายในรีสอร์ทอื่นๆตามอัธยาศัย (ค่ากิจกรรมไม่รวมในราคาทัวร์) – ไร่สตรอว์เบอร์รี– เกาะนามิ - โซล – ศูนย์เครื่องสำอาง – ย่านฮงแด ศูนย์โสมเกาหลี – ศูนย์พลอยแอมเมทิส - ดิวตี้ ฟรี – ย่านอีแด - หอคอยกรุงโซล (ไม่รวมลิฟท์) – ย่านเมียงดง – ขาปูยักษ์

ทัวร์เกาหลี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเกาหลี ราคาใกล้เคียงกัน