ทัวร์ รัสเซีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

VK008 : Russia Absolute Moscow St.peter BY W5

8 วัน 5 คืน

สแปร์โร่ฮิลล์–มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์–ถนนอารบัตเมืองซากอร์ส–โบสถ์อัสสัมชัญ–โบสถ์ทรินิตี้–ตลาดอิสไมโลโว่พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แชมเบอร์–จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล–ห้างกุมเมืองมอสโคว์–สถานีรถไฟความเร็วสูง–เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก–เมืองพุชกิน–พระราชวังแคทเทอรีนพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ–ป้อมปีเตอร์และปอล-มหาวิหารเซนต์ไอแซค–โบสถ์หยดเลือด–ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – โบสถ์ทรินิตี้ – ตลาดอิสไมโลโว่ พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม เมืองมอสโคว์ – สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – เมืองพุชกิน –พระราชวังแคทเทอรีน พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – ป้อมปีเตอร์ และ ปอล - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้

ทัวร์รัสเซีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมรัสเซีย ราคาใกล้เคียงกัน