ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ZCKG11 : จีน อู่หลง ฉงชิ่ง อุทยานเขานางฟ้า [เลทส์โก บัลลังก์มังกรขาว] BY WE

4 วัน 3 คืน

นั่งรถไฟสัมผัสหิมะและอากาศหนาวเย็น'อุทยานเขานางฟ้า'เยือนอุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์แบะจุดชมวิวระเบียงแก้ว
นั่งรถไฟสัมผัสหิมะ และอากาศหนาวเย็น 'อุทยานเขานางฟ้า' เยือนอุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ แบะจุดชมวิวระเบียงแก้ว

ทัวร์จีน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ลาว ราคาใกล้เคียงกัน