ทัวร์ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี เมืองปารีส ชมหอไอเฟล สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ โบสถ์เซนต์บราโว่ by Cathay Pacific 8 วัน 5 คืน
ZCDG25 : ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส เบลเยียม เยอรมัน เนเธอแลนด์ [เลทส์โก วอนกังหันลมฝากรัก] BY CX

8 วัน 5 คืน

ชมหมู่บ้านในฝันที่ปราศจากถนนของประเทศเนเธอร์แลนด์'หมู่บ้านกีธูร์น'ชมเมืองมรดกโลกสีลูกกวาด'เมืองบรูจจ์'และ'จัตุรัสกรองต์ปลาซ'ที่สวยที่สุดในทวีปยุโรป
DAY 1 : พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

DAY 2 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส นำท่าน ล่องเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล นำท่าน ผ่านชม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก นำท่าน ผ่านชม โดยรอบเมืองปารีสเริ่มจาก ลานประวัติศาสตร์ หรือ จัตุรัสคองคอร์ด ผ่านชม ถนนสายโรแมนติก ถนนช็อง เซลีเซ ตรงสู่ ประตูชัยนโปเลียน หรือ อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย นำท่านเดินทางสู่ ย่านเลอ มาเร่ส์ นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหาร ซาเคร เกอร์ นำท่าน ผ่านชม พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ นำท่านเดินทางสู่ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

DAY 3 : นำท่าน เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษี กลานเดอควีด นำท่านเดินทางสู่ เมืองลีล นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินรูล เดอ บีทธูน

DAY 4 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจจ์ นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเดอะมาร์ค ผ่านชม หอคอยแห่ง เมืองบรูจจ์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกนต์ ผ่านชม หอคอย แห่งเมืองเกนต์ ผ่านชม โบสถ์เซนต์บราโว่ นำท่าน ผ่านชม ย่านเมืองเก่า ปาเตอร์ชอลล์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอนท์เวิร์ป นำท่านเดินทางสู่ ตลาดโกรท มาร์ค ผ่านชม โบสถ์แห่งเจ้าหญิง นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ อะตอมเมี่ยม นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ รูปปั้นเด็กน้อยยืนปัสสาวะ แมนิเกนพิส นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสกรองด์ ปลาซ โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก

DAY 5 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์

DAY 6 : นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก นำท่านเดินทางสู่ สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น นำท่าน ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น

DAY 7 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอัมสเตอร์ดัม สคิปโฮล เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

DAY 8 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ทัวร์ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี เมืองปารีส อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน