ทัวร์ ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

PEU03 : Pro Europe France Luxembourg Germany Netherland Belgium BY TG

9 วัน 7 คืน

-มหานครปารีส(Paris)เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสเมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น -เมืองแร็งส์(Reims)เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจ -เมืองลักเซมเบิร์ก(Luxembourg)ประเทศลักเซมเบิร์กเมืองที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป -เมืองโคโลญ(Cologne)เมืองสำคัญริมแม่น้ำไรน์และเป็นเมืองใหญ่อันดับ4ของประเทศเยอรมัน(Germany) -เมืองอัมสเตอร์ดัม(Amsterdam)หลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ -เทศกาลดอกทิวลิป(TulipFestival)หรือเทศกาลดอกเคอเคนฮอฟ(KeukenhofFestival) -เมืองลิซเซ่(Lisse)เมืองเล็กๆบรรยากาศเหมือนรีสอร์ท -รอตเตอร์ดัม(Rotterdam)เมืองท่าหลักและเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ -เมืองบรัสเซลส์(Brussels)เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม(Belgium) -เมืองบรูจจ์(Brugge)เมืองต้องมนต์เสน่ห์เมืองมรดกโลกเมืองเก่าแก่ที่สวยงาม -เมืองลีลล์(Lille)เมืองหลวงของแคว้นนอร์-ปาดกาแล
- มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น
- เมืองแร็งส์ (Reims) เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
- เมืองลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ประเทศลักเซมเบิร์ก เมืองที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป
- เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองสำคัญริมแม่น้ำไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของ ประเทศเยอรมัน (Germany)
- เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) หลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์
- เทศกาลดอกทิวลิป (Tulip Festival) หรือ เทศกาลดอกเคอเคนฮอฟ (Keukenhof Festival)
- เมืองลิซเซ่ (Lisse) เมืองเล็กๆบรรยากาศเหมือนรีสอร์ท
- รอตเตอร์ดัม (Rotterdam) เมืองท่าหลักและเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์
- เมืองบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม (Belgium)
- เมืองบรูจจ์ (Brugge) เมืองต้องมนต์เสน่ห์เมืองมรดกโลก เมืองเก่าแก่ที่สวยงาม
- เมืองลีลล์ (Lille) เมืองหลวงของแคว้นนอร์ - ปาดกาแล

ทัวร์ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ราคาใกล้เคียงกัน