ทัวร์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Europe Classic Reroute ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี BY TG

9 วัน 6 คืน

มหานครปารีสเมืองที่ไม่เคยหลับไหล เข้าพระราชวังแวร์ซายส์ ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี ขึ้นเขาทิตลิสด้วยกระเช้าRotair360องศา เที่ยวเมืองหลักปารีส-นั่งรถไฟTGV-มิลาน-ปิซ่า-โรม ช้อปปิ้งFidenzaVillageOutlet
มหานครปารีส เมืองที่ไม่เคยหลับไหล
เข้าพระราชวังแวร์ซายส์
ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี
ขึ้นเขาทิตลิส ด้วยกระเช้า Rotair 360 องศา
เที่ยวเมืองหลัก ปารีส-นั่งรถไฟ TGV-มิลาน-ปิซ่า-โรม
ช้อปปิ้ง Fidenza Village Outlet

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน