ทัวร์ ออสเตรีย อิตาลี เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ออสเตรีย อิตาลี เยอรมนี . by Emirates 7 วัน 4 คืน
EK030 : เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี BY EK

7 วัน 4 คืน

เที่ยวอุทยานโดโลไมท์เข้าชมพระราชวังแฮร์เรินคีมเซมิวนิค–BMWWELT–พระราชวังนิมเฟนบูร์ก–อินส์บรูค-เมืองออร์ติเซ่ คอร์ติน่าดอมปาสโซ่–เวโรน่า-ซีร์มิโอเน่–มิลาน–มหาวิหารดูโอโม่-โคโม
เที่ยวอุทยานโดโลไมท์ เข้าชมพระราชวังแฮร์เรินคีมเซ มิวนิค – BMW WELT – พระราชวังนิมเฟนบูร์ก – อินส์บรูค - เมืองออร์ติเซ่
คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ – เวโรน่า - ซีร์มิโอเน่ – มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ - โคโม

ทัวร์ออสเตรีย อิตาลี เยอรมนี . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมออสเตรีย อิตาลี เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน