ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี . by Emirates 7 วัน 4 คืน
EK028 : อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ BY EK

7 วัน 4 คืน

เวนิช-เมืองซีร์มิโอเน่-มิลาน-ดูโอโม่-เซอร์แมทซ์ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น-มองเทรอซ์-โลซานน์-เบิร์น ลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเปล-รูปแกะสลักสิงโต-ซูริค
เวนิช-เมืองซีร์มิโอเน่ -มิลาน-ดูโอโม่-เซอร์แมทซ์
ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น-มองเทรอซ์-โลซานน์-เบิร์น
ลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเปล-รูปแกะสลักสิงโต-ซูริค

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ราคาใกล้เคียงกัน