ทัวร์ เกาหลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เกาหลี โซล พักสกีรีสอร์ท สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ไร่สตรอเบอร์รี่ เทศกาลประดับไฟ by Jin Air 5 วัน 3 คืน
Easy Thai Snow Festival Korea BY LJ

5 วัน 3 คืน

Day 1 : พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเคาน์เตอร์สายการบิน จินแอร์ (LJ)

Day 2 : นำท่านสู่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(รวมบัตรเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ)ถือว่าเป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี - ชมไร่ผลไม้ส่งออกที่สำคัญในฤดูหนาว ที่ ไร่สตรอเบอร์รี่ - ชมเทศกาลประดับไฟ OOOZOOO ILLUMINATION -

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่ ยงเพียง สกีรีสอร์ท (YONGPYONG SKI RESORT - ขึ้นกอนโดล่าชมวิวยอดเขา Dragon Peak (รวมค่าขึ้นกอนโดล่าแล้ว) เพลิดเพลินกับ 40 นาทีบนกระเช้าไฟฟ้า - งาน THAI SNOW WEEK - ลงทะเบียน“การแข่งขันกระดานหิมะ” (SNOW SLED) -

Day 4 : เดินทางสู่ ศูนย์โสมรัฐบาลซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี - ศูนย์เครื่องสำอาง เป็นศูนย์รวมของเวชสำอางของเกาหลี - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดงซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี - โซลทาวเวอร์ หรือ นัมซาน ทาวเวอร์ไม่รวมค่าขึ้นชมลิฟต์เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของโซล - ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 - ช้อปปิ้งย่าน เมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี

Day 5 : ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามูซึ่งเป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับ - เข้าชมโรงงานสาหร่ายของฝากที่มีชื่อเสียงของเกาหลี - เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน - ท่านช้อปปิ้งย่านฮงแดแหล่งช้อปปิ้งสุดฮิตของเหล่าวัยรุ่น - ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอนสาหร่าย ขนมต่าง ๆ - ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

ทัวร์เกาหลี โซล อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเกาหลี ราคาใกล้เคียงกัน