ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน . by China eastern Airlines 3 วัน 2 คืน
CSKMGMU18 : คุนหมิง กล้วยเล็บมือนาง ชมดอกซากุระ BY MU

3 วัน 2 คืน

จีน,คุนหมิง,ต้าหลี่,เมืองโบราณต้าหลี่,หมู่บ้านซีโจว,ชมโชว์ชาวไป๋,ลี่เจียง,เมืองโบราณลี่เจียง,สระน้ำมังกรดำ,ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่),โชว์จางอวี้โหมว,อุทยานน้ำหยก,แชงกรีล่า,ภูเขาหิมะสือข่า,หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(กระเช้าขึ้นลง),วัดลามะซงจ้านหลิง,เมืองโบราณแชงกรีล่า,โค้งแรกแม่น้ำแยงซี,ต้าหลี่,วัดหยวนทง เมนูพิเศษ!!สุกี้ปลาแซลมอนอาหารกวางตุ้งสุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน 4ดาว
จีน, คุนหมิง, ต้าหลี่, เมืองโบราณต้าหลี่, หมู่บ้านซีโจว, ชมโชว์ชาวไป๋, ลี่เจียง, เมืองโบราณลี่เจียง, สระน้ำมังกรดำ, ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่), โชว์จางอวี้โหมว, อุทยานน้ำหยก, แชงกรีล่า, ภูเขาหิมะสือข่า, หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (กระเช้าขึ้นลง), วัดลามะซงจ้านหลิง, เมืองโบราณแชงกรีล่า, โค้งแรกแม่น้ำแยงซี, ต้าหลี่, วัดหยวนทง
เมนูพิเศษ !! สุกี้ปลาแซลมอน อาหารกวางตุ้ง สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
อิสระช้อปปิ้ง ห้างวอลมาร์ท หรือถนนคนเดิน
4 ดาว

ทัวร์จีน . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน